Kör på distans

Covid-19-pandemin har haft djupgående effekter inom många områden överallt i världen. Plötsligt fick mycket i vårt samhälle stängas ner eller flyttas till den digitala världen. Att inte få mötas i verkliga livet kan få stora sociala effekter och leda till konsekvenser för folkhälsan.

Tusentals människor i Sverige är vana att träffas och repetera med sin kör varje vecka. Det finns många studier som visar att körsång kan göra dig båda gladare, smartare och friskare! Sjungandet leder till att endorfiner och oxytocin frigörs i kroppen. Det aktiverar stora muskelgrupper i kroppen och självklart är den sociala gemenskapen väldigt betydelsefull. Vi får inte heller glömma de estetiska värdena i sångupplevelsen och känslan av att, efter övning, lära sig behärska något du inte kunde tidigare. Hjärnans lyckohormon, dopaminet, aktiveras.

Jag kommer med projektet Kör på distans försöka, i alla fall till viss del, kompensera avsaknaden av att sjunga i kör. Det riktar sig också till dem som, även i vanliga fall, av olika anledningar inte kan ta sig till en körövning.

Här nedan finns länkar till mina digitala körövningar på YouTube. Länkarna fylls på efter hand. I videorna går jag igenom grundläggande sångtekniska övningar och sånger med enklare stämmor. Ingen körvana krävs. Samlas gärna ett fåtal personer och sjung tillsammans med distans!

Självklart kan inte en digital körrepetition helt och hållet ersätta alla värden som följer med en verklig repetition, men det kanske ändå kan vara en liten tröst tills den dag vi kan träffas i verkligheten igen!

Projektet har stöd från Halmstads kommun och Region Halland.

%d bloggare gillar detta: