Anna Lovdal – sång och piano

För mer info och bokning kontakta mig på anna@lovdal.se

 

Ovan Regnbågen – en sångsaga om regnbågens färger och allas lika värde.

Lyssna till och sjung med i Anna Lovdals sångsaga om regnbågens färger och allas lika värde. Vilka färger finns i regnbågen och vilken färg är viktigast och finast? Vilka bor egentligen där ovan regnbågen? Kanske får du träffa några av dem och sjunga med dem.

Rösträttsprogram för barn 1-5 år. För mer info: musikhallandia