Tag Archives: musik music katebush Halmstad najaden

Kate Bush Tribute

16 Sep

2018 gjorde jag en Tribute till Kate Bush på Kulturhuset Najaden i Halmstad. Det var intressant och roligt att sätta mig in i hennes fantastiska och fantasifulla musik!

youtube.com/watch

Musiker: Axel Croné, Johan Hamann och Christof Jeppsson

Dans: Anne-Marie Johansson

Video och projektioner: Jens Norèn